Regulamin korzystania z zajęć gimnastyki w wodzie prowadzonych przez Impuls Medical Fitness w Zatoce Sportu

 

 1. Osoba, która wykupuje zajęcia gimnastyki w wodzie zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu Impuls Medical Fitness oraz Zatoki Sportu.
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 3. Ceny zajęć gimnastyki w wodzie reguluje aktualny cennik. Cena zajęć nie uwzględnia ubezpieczenia.
 4. Grafik zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji Klubu Impuls lub na stronie internetowej (www.impulsmedfit.pl).
 5. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć klient może pozostawić w szafce. Za przedmioty wartościowe Klub Impuls nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Każdy Klient wykupujący karnet zobowiązany jest do zakupienia karty abonamentowej, za którą pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł.
 2. Kartę abonamentową należy okazać u pracownika Klubu Impuls przed wejściem na zajęcia w celu „zdjęcia” wejścia z karty w elektronicznym systemie obsługi klienta.
 3. Opłata wniesiona za zajęcia gimnastyki w wodzie obejmuję 45 minut zajęć oraz 35 minut na przebranie. Po przekroczeniu tego czasu klient jest zobowiązany dopłacić za każdą przekroczoną minutę w kasie Zatoki Sportu.
 4. Każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu, karnety nie podlegają zwrotom ani zamianom. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych, z zajęć może skorzystać inna osoba, posiadająca daną kartę abonamentową.
 5. Z jednego karnetu, na jedne zajęcia może wejść tylko jedna osoba. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, która może być dokonana przez Strefę Klienta lub pod nr. tel. 501-370-282. W przypadku nieodwołania zarezerwowanych zajęć minimum 24 godziny przed ich rozpoczęciem, zajęcia traktowane są jako zrealizowane

11.  Impuls Medical Fitness zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć wynikających z przyczyn losowych (awarie, remonty, przerwy wakacyjne, rozporządzenia instancji wyższych itp.).

12.  Za zajęcia w/w sytuacjach klient nie będzie obciążony opłatami.

 1. Użytkowników kart Benefit, Fit Profit, Fit Sport i Ok System informujemy o konieczności wpłaty kaucji w wysokości ceny wejścia jednorazowego. W przypadku nieodwołania zarezerwowanych zajęć minimum z 24 godzinnym wyprzedzeniem kaucja ta przepada.
 2. Impuls Medical Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów prowadzących zajęcia.

 

 

 

 

Regulamin korzystania z zajęć gimnastyki w wodzie prowadzonych przez Impuls Medical Fitness w Aquaparku Fala

 

1.      Osoba, która wykupuje zajęcia gimnastyki w wodzie zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu Impuls Medical Fitness oraz AquaParku Fala.

2.      W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

3.      Ceny zajęć gimnastyki w wodzie reguluje aktualny cennik. Cena zajęć nie uwzględnia ubezpieczenia.

4.      Grafik zajęć na każdy miesiąc dostępny jest w recepcji Klubu Impuls lub na stronie internetowej (www.impulsmedfit.pl).

5.      Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć klient może pozostawić w szafce. Za przedmioty wartościowe Klub Impuls nie ponosi odpowiedzialności.

6.      Na terenie Aquaparku Fala dodatkowo obowiązują karty abonamentowe współpracujące z systemem kasowym Aquaparku Fala, karty udostępniane są klientom przez Klub Impuls za kaucją zwrotną, w wysokości 10 zł.

7.      Kartę abonamentową należy okazać u pracownika Klubu Impuls przed wejściem na zajęcia w celu „zdjęcia” wejścia z karty w elektronicznym systemie obsługi klienta.

8.      Opłata wniesiona za zajęcia gimnastyki w wodzie obejmuję 45 minut zajęć oraz 25 minut na przebranie. Po przekroczeniu tego czasu klient jest zobowiązany dopłacić za każdą przekroczoną minutę w kasie AquaParku Fala.

9.      Każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu, karnety nie podlegają zwrotom ani zamianom. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych,  z zajęć może skorzystać inna osoba, posiadająca kartę abonamentową.

10.  Z jednego karnetu, na jedne zajęcia może wejść tylko jedna osoba.

11.  Impuls Medical Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany instruktorów prowadzących zajęcia.